Onderzoek bij JJC toont kracht van de GGI aan

Onderzoek bij JJC toont kracht van de GGI aan

In opdracht van Stichting Waarheid evalueerde een derde partij de groepsgesprekken die de stichting voerde binnen de jeugdzorginstelling. Tijdens deze Geleide Groeps Interactie (GGI) praten jongeren over hun gevoelens en hun problemen en voorzien ze elkaar van tips en feedback.

 

 

 

 

Contact

In het rapport staat beschreven dat de medewerkers van Stichting Waarheid meer op basis van intuïtie lijken te werken omdat zij ervaringsdeskundigen zijn en dus zelf bekend zijn met de problemen die ook bij de jongeren spelen. Hierdoor zien zij eerder wat er in de groep gebeurd waardoor ze sneller kunnen schakelen met de groep.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de ervaringsdeskundigen op een andere manier met de jongeren praten. Ze sluiten daarmee meer aan bij de belevingswereld van jongeren. Ook wordt er geen oordeel geveld over hetgeen jongeren vertellen, wat zorgt voor een sterkere vertrouwensband.

 

Rolmodellen

Jongeren die behandeld worden bij JJC den Haag zagen zichzelf voortdurend falen. De medewerkers van Stichting Waarheid zaten in eenzelfde pakket maar hebben aangetoond dat ze wel degelijk wat bereikt hebben. Dat spreekt aan en inspireert. Tussen de begeleiders van JJC en de jongeren blijft altijd een soort van afstand bestaan. Die afstand wordt moeiteloos door de ervaringsdeskundigen overbrugd. Onder andere door hun eigen problemen van vroeger aan te halen en te vertellen wat zij daarvan hebben geleerd. Ze zijn daarmee een rolmodel voor de jongeren waardoor zij er weer vertrouwen in krijgen dat het ook met henzelf weer goed kan komen.

Uit de evaluatie blijkt ook dat jongeren zich door de groepsinteractie bewust worden van de kracht van een groep. Hoe een groep elkaar kan steunen, kan beïnvloeden en hoe een groep veiligheid kan bieden.

 

Tips

In het onderzoek worden ook een aantal tips gegeven voor de continuering van deze behandeling. Zo wordt aangegeven dat, indien mogelijk, de groepssessies zonder de begeleiders van JJC plaats zouden moeten vinden, waardoor de jongeren meer vrijheid voelen om te vertellen. Ook zouden de sessies in de middag gehouden moeten worden i.p.v. het huidige tijdstip van zeven uur ’s avonds. Tot slot wordt er geadviseerd om deze groepssessie meteen in te zetten bij de start van een nieuwe behandelgroep omdat het bijdraagt het neerzetten van een goede groepscultuur.

Om het volledige document in PDF te lezen klikt u hier.