Ontdek het verhaal achter Stichting Waarheid

Als stichting kijken wij niet naar iemand zijn achtergrond of geloof. Wij kijken naar de jongeren zelf, naar hun waarheid, ongeacht waar ze vandaan komen. Iedereen heeft een eigen verhaal, stuk waarheid.

Laat je Inspireren

+0

Jaren actief

+0

Voorlichtingen

Als team van professionals/ ervaringsdeskundigen delen wij ons verhaal. Door de herkenning kunnen wij ons goed verplaatsen in jongeren.

Wij stellen ons niet op als hulpverlener die problemen direct oplossen, maar geven de handvatten om zelf aan de slag te gaan. Hierin zien wij ons meer als verantwoordelijk familielid die de jongeren helpt om de verschillende problematische aspecten van hun leven weer op orde te brengen.

Via onze website willen wij u informeren over onze doelstellingen en alle hulpvormen die wij te bieden hebben. Stichting Waarheid draait verschillende projecten in Nederland die te maken hebben met preventies, interventies, begeleiding en nazorg. Het rolmodelschap staat hierin altijd centraal, aangevuld met interne en externe expertise.

Stichting Waarheid / J-Team

De aanpak van Stichting waarheid /J-team richt zich op hinderlijke- overlastgevende- en criminele jeugdgroepen. De focus ligt op de inzet van (lokale) rolmodellen, een intensieve individuele begeleiding en een intensieve samenwerking met ketenpartners, ouders & buurtbewoners. Door middel van deze aanpak wordt de jongeren weer perspectief geboden en zal de overlast in de wijk afnemen.

Onze
Werkdoelen

Het verhogen van
de sociale controle
Aanleren van
pro-sociaal gedrag
Omgaan met
cognitieve denkfouten
Weerbaarheid
van de jongere verbeteren
Sociaal systemen
rondom jongere versterken
Bieden van een stabiele
maatschappelijke toekomst

Positieve Rolmodellen

Dat positieve rolmodellen van onschatbare waarde zijn blijkt ook uit een recente studie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Zij concluderen dat uit divers wetenschappelijk onderzoek blijkt dat secundaire preventie interventies (gericht op risicojongeren) effectiever zijn wanneer zij (o.a.) positieve rolmodellen centraal stellen (van der Put et al., 2013).

Wat maakt de aanpak uniek?

Onze aanpak draait om de ‘inzet van eigen kracht’. De kracht van de methodiek en het onderscheidend vermogen ligt in de manier waarop contact wordt gelegd met de jongeren. De rolmodellen zijn ‘ervaringsdeskundig’ en door oprechte betrokkenheid wordt een solide vertrouwensband gecreëerd, waardoor jongeren weerhouden worden van het afglijden naar een criminele carrière. Om de duurzaamheid van de aanpak te verstevigen worden ook jongeren binnen de groep omgevormd tot rolmodel. Stichting Waarheid maakt gebruik van diverse effectief bewezen behandelcomponenten zoals observerend leren van gedrag, counseling, versterking van het sociale systeem rondom jongeren, werkbegeleiding & vrijetijdsbesteding in groepsverband.

Contact?

Wil u weten hoe wij u kunnen helpen met onze aanpak in uw gemeente, wijk, instantie of buurt? Bel dan: 06 49 39 93 82. Mailen kan natuurlijk ook naar info@stichtingwaarheid.nl
Medewerkers

De gezichten achter Stichting Waarheid

Leon Kornmann
Leon Kornmann
Functie Voorzitter
Layla Wiersma
Layla Wiersma
Communicatie Medewerker
Jonathan Martinez
Jonathan Martinez
Functie Penningmeester
Julien Spanner
Julien Spanner
Web Designer
Ricardo Karamatali
Ricardo Karamatali
Functie Secretaris

Onze Missie

Onze missie is om problematische jeugdgroepen door middel van rolmodelschap in combinatie met professionele hulpverlening te helpen hun leven op de rit te krijgen en zodoende de overlast die zij veroorzaken in hun wijk of gemeente tegen te gaan. Ook willen wij ondersteuning bieden in de toeleiding van (probleem)jongeren naar de arbeidsmarkt en geven wij voorlichtingen/trainingen in het kader van preventief beleid met betrekking tot criminaliteit en agressie. Tot slot adviseren wij beleidsmakers op het gebied van preventie en interventie en bij het bestrijden van criminaliteit.

Onze Visie

Jongeren zijn een peiler voor de toekomstige maatschappij. Ervaringsdeskundigheid vanuit het veld dient aangewend te worden om vanuit korte lijnen hulpvragen te beantwoorden en aanwezig talent te ontwikkelen. Met de levenservaring, gebundeld bij Stichting Waarheid, is het mogelijk met jongeren te verbinden en vandaar uit ondersteuning te bieden in hun leven, vaak op een moment van crisis. Het doel is te werken aan een structurele oplossing zodat er een positieve verandering komt in problemen, die vaak al langere tijd in het leven van deze jongeren bestaan. Simpel gezegd: wij sluiten aan bij jongeren op hun eigen level.

YouTube Video

Ex-gedetineerde voor de klas

Stichting Waarheid hecht veel waarde aan preventie en heeft de afgelopen jaren in samenwerking met Ministerie van Veiligheid en Justitie, scholen, Politie en Misdaad Anoniem aan duizenden jongeren workshops gegeven.

Image