Rachel valt binnen NPO 3 interview Jonathan Martinez

Rachel valt binnen NPO 3 interview Jonathan Martinez

Image

inkijkje gegeven in de werkzaamheden die we verrichten voor de klas. Met deze filmpjes hopen we uit te kunnen leggen hoe belangrijk het werk is dat we doen. Dat er meer respect en waardering komt voor wat onze mensen allemaal doen. #ervaringsdeskundige #crimefighter #criminaliteitloontniet #jongeren #politie #gemeente #scholen #jongeren

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *