Over onze ANBI

Stichting Waarheid staat aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee zijn giften die gedaan worden aan de Stichting aftrekbaar van de belasting. Stichting Waarheid is verplicht om in het kader hiervan op de website openheid te geven over bepaalde zaken. Deze pagina is gewijd aan deze punten. Klik hier om de ANBI-status van Stichting Waarheid te controleren. Instelling: Stichting Waarheid Vestigingsplaats: Zwolle

Doelstelling van de ANBI: Zie ‘missie/visie‘.

De hoofdlijnen van het beleidsplan: Zie ‘over Stichting W.‘.

Functie en namen van bestuurders: Zie ‘medewerkers‘.

Actuele verslagen van uitgevoerde activiteiten: Zie ‘projecten‘.

Beloningsbeleid bestuur
Artikel 3 – Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag. Punt 5:
‘Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.’

Beloningsbeleid personeel
Het personeel werkzaam binnen Stichting Waarheid valt onder de CAO jeugdzorg.

Kijk hier voor meer informatie: Financiële verantwoording