Voorlichting:
De ‘Geleide Groep Interactie (GGI)

De ‘Geleide Groep Interactie (GGI) is een methodiek die gebaseerd is op een sociologisch model dat in 1940 is ontwikkeld door Lloyd Mccorkle (1940) voor de behandeling van militaire daders en later is toegepast op de Glenn Mills School voor de behandeling van delinquente jongens. GGI vormt binnen veel projecten van Stichting Waarheid een belangrijk onderdeel. Deze methode wordt door Stichting W. zowel gebruikt bij jongeren van de straat als bij jongeren binnen een instelling. vanaf 2012 heeft Stichting W. regelmatig vijf ochtenden in de week groepsinteracties GGI’s verzorgd binnen de Jeugdzorg+ instelling van Stichting JJC. JJC is een Jeugdzorg Plus (gesloten) instelling in Den Haag waar momenteel ruim vijftig jongeren verblijven.

 

Doelstelling
Doel van de GGI is het opbouwen van een vertrouwensband en het inzichtelijk maken van de problemen die spelen bij de jongeren, zowel voor de jongeren zelf als voor de hulpverleners.

  • GGI geeft de jongeren de ruimte om hun gevoelens te leren uiten. Hierbij kunnen ze ondersteuning vragen van de mede jongeren.

  • GGI is ook een plek om je problemen te benoemen.

  • GGI is een middel waarin de groepsdruk gebruikt wordt om ongewenst gedrag te benoemen en te veranderen naar positief gedrag.

  • De jongeren kunnen mede door GGI positief scoren als ze tijdens deze groepsgesprekken actief participeren. De jongere wordt dus gescoord op houding en niet op de inhoud. Wanneer een jongere non-verbaal actief mee doet en goede tips en adviezen geeft is hij ook actief aan het participeren.

  • Door het delen van gevoelens, uitspreken van irritaties, ontvangen van feedback, kunnen jongeren ‘leeg’ hun dag beginnen.

 

Doelgroep
De doelgroep betreft probleemjongeren/risicojongeren vanuit diverse aandachtsgebieden (school, straat of instelling).

 

Methodiek
De GGI is een groepsgesprek van een groep jongeren onder begeleiding van een groepsleider waarbij de jongeren elkaar feedback geven over hun gedrag. De feedback mag betrekking hebben op zowel negatief als positief gedrag. Hierbij worden elementen vanuit de groepsdynamica toegepast. De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.

 

Uitgangspunten
Bij de GGI staat de rol van de groep en de kennis en ervaring die bij de jongeren reeds aanwezig is centraal. De groep leidt zelf deze groepsinteractie, waarbij de hulpverlener op de achtergrond staat en zich mengt waar nodig. De gedachte hierachter is dat jongeren veel meer van elkaar kunnen leren dan zij aanvankelijk denken.

 

Klik hier om het evaluatierapport te lezen.

 

Contact
Wil je weten hoe wij u kunnen helpen met onze aanpak in uw gemeente, wijk, instantie of buurt? Bel dan: 06-49399382. Mailen kan natuurlijk ook naar info@stichtingwaarheid.nl