06-49399382

info@stichtingwaarheid.nl

Steun ons

Een non-profit organisatie zoals onze stichting kan niet zonder donateurs. Natuurlijk zijn wij blij met iedere donatie/gift maar zeker zo blij met iedere vorm van steun om zorggerelateerde doelen te verwezenlijken voor onze doelgroep. Onze doelstelling en statuten zijn opvraagbaar via het e-mailadres info@stichtingwaarheid.nl

 

U kunt een donatie overmaken op het rekeningnummer van Stichting Waarheid:               NL86 RABO 0123762359  (Rabobank)  KvK 55772625

 

Wilt u ambassadeur worden van onze stichting?  

 

Voor minimaal € 10 per jaar steunt u ons en zorgen wij dat u via mail of een nieuwsbrief op de hoogte blijft van onze activiteiten. Wij zijn erg blij met Sponsors die er mede voor zorgen dat dromen van jongeren gerealiseerd kunnen worden.

 

Wilt u ons sponsoren voor minimaal € 50 per jaar, dan krijgt u een vermelding op de website en houden we u op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten.

 

Hartelijk dank voor uw interesse en betrokkenheid!