06-49399382

info@stichtingwaarheid.nl

Projecten

Stichting Waarheid draait verschillende projecten in Nederland die te maken hebben met preventies, interventies, begeleiding en nazorg. Het rolmodelschap staat hierin altijd centraal, aangevuld met interne en externe expertise. Op deze pagina staat een summiere beschrijving van de lopende en afgeronde projecten. Voor verdieping kun je navigeren via het menu in de sidebar.

 

Voorlichting  Ex-gedetineerde voor de klas

De voorlichting van Stichting waarheid gaan met jongeren in gesprek over criminaliteit, de gevaren, mogelijke oorzaken en consequenties die het met zich meebrengt, dit uit eigen levenservaring en detentieverleden.

Stichting Waarheid hecht veel waarde aan preventie. De voorlichtingen die gegeven worden zijn gericht op het empoweren van jongeren om iets te maken van hun leven. Dit doen we door de andere kant te laten zien. Jongeren hebben nu een geromantiseerde visie op criminaliteit door wat zij zien in films, videoclips en videogames. Op de pagina van dit project zijn onder andere evaluatierapporten en een video te vinden.

 

Interventies – J-team

Deze aanpak richt zich op hinderlijke- overlastgevende- en criminele jeugdgroepen. De focus ligt op de inzet van (lokale) rolmodellen, een intensieve individuele begeleiding en een intensieve samenwerking met ketenpartners, ouders & buurtbewoners. Door middel van deze aanpak wordt de jongeren weer perspectief geboden en zal de overlast in de wijk afnemen. Tijdens een pilot in Zoetermeer zijn goede resultaten behaald: vermindering van overlast, toename veiligheidsgevoel buurtbewoners, jongeren zijn begeleid naar werk/opleiding & meer sociale cohesie in de buurt. Op de pagina van dit project zijn onder andere evaluatierapporten en een video te vinden.

 

Landelijke Campagne Workshop High Impact Crimes

Het aanpakken van overvallen, straatroven en inbraken is een topprioriteit. De jeugd heeft hierbij ook een aandeel in de oplossing. Zij weten soms wie er achter deze High Impact Crimes (HIC) zitten. Daderinformatie direct delen met de politie wordt echter gezien als verraad (‘snitchen’). Jongeren zijn helaas ook niet voldoende wegwijs met het melden van misdaad. De combinatie van gebrek aan kennis en het dilemma om over een bekende te melden, beperken de jeugd om zelf actief tegen HIC te strijden. De pakkans blijft hierdoor beperkt en daders blijven anoniem.

Initiatief Stichting Waarheid en Meld Misdaad Anoniem slaan de handen ineen om een bijdrage te leveren aan het stoppen, oplossen en voorkomen van High Impact Crimes. Dit doen ze met een speciaal ontwikkelde workshop voor de jeugd, gericht op het positief beïnvloeden van de sociale norm en het activeren van de meldingsbereidheid: je helpt een slachtoffer en je stopt een dader.  Doelgroep: schooljeugd Om jongeren te bereiken en hen weerbaar, wegwijs en vertrouwd te maken met (anoniem) melden van daders is de workshop tegen HIC ontwikkeld. In een interactief programma van anderhalf uur vertellen een slachtoffer en een ex-crimineel hun aangrijpende en heftige levensverhaal. Vanuit de positie als rolmodellen begeleiden zij aansluitend een groepsgesprek over het stoppen of voorkomen van overvallen. Bijvoorbeeld door anoniem overvallers en straatrovers te melden via  0800-7000. Op de pagina van dit project zijn onder andere evaluatierapporten en een video te vinden.

 

J-Team Terugdringen van vuurwerkoverlast

De jaarwisseling is een grootschalige evenement dat niet zelden tot overlast, letsel en schade leidt. Met de conventionele aanpak en campagnes worden de grootste overlastplegers echter niet bereikt. Vaak zijn dit jongeren die al langer een geschiedenis hebben met hulpverleners en politie.

Stichting Waarheid is gespecialiseerd in het effectief benaderen en corrigeren van probleemjongeren. Het J-Team zorgt ervoor dat de problemen op straat door jongeren zelf worden opgelost en voorkomen, door middel van training en inzet van ROLMODELLEN! De pilot in Zoetermeer (2012-2013) was een groot succes en leidde tot een reductie van vuurwerkschade van 35%. Op de pagina van dit project zijn onder andere evaluatierapporten en een video te vinden.

 

De ‘Geleide Groep Interactie (GGI) 

GGI is bij veel van onze projecten een belangrijk onderdeel. De ‘Geleide Groep Interactie (GGI) is een methodiek die gebaseerd is op een sociologisch model dat in 1940 is ontwikkeld door Lloyd Mccorkle (1940) voor de behandeling van militaire daders en later is toegepast op de Glenn Mills School voor de behandeling van delinquente jongens. GGI vormt binnen veel projecten van Stichting Waarheid een belangrijk onderdeel. Deze methode wordt door Stichting W. zowel gebruikt bij jongeren van de straat als bij jongeren binnen een instelling.Vanaf 2012 heeft Stichting W. regelmatig vijf ochtenden in de week groepsinteracties  GGI’s verzorgd binnen de Jeugdzorg+ instelling van Stichting JJC. JJC is een Jeugdzorg Plus (gesloten) instelling in Den Haag waar momenteel ruim vijftig jongeren verblijven. Op de pagina van dit project zijn onder andere evaluatierapporten en een video te vinden.

 

Begeleiden van ex-gedetineerden

Een team van Stichting Waarheid begeleide zes jonge ex-gedetineerden in het proces van re-intergratie met als doel de jongeren te helpen aan werk/studie en dagbesteding in samenwerking met City Stewards en Gemeente Rotterdam. Ook ondersteunden we hen met het oppakken van “het normale leven” en hielpen we ze om nieuwe problemen het hoofd te bieden.