06-49399382

info@stichtingwaarheid.nl

Over ons

Als stichting kijken wij niet naar iemand zijn achtergrond of geloof. Wij kijken naar de jongeren zelf, naar hun waarheid, ongeacht waar ze vandaan komen. Iedereen heeft een eigen verhaal, stuk waarheid. Als team van professionals/ ervaringsdeskundigen delen wij ons verhaal. Door de herkenning kunnen wij ons goed verplaatsen in jongeren.

Wij stellen ons niet op als hulpverlener die problemen direct oplossen, maar geven de handvatten om zelf aan de slag te gaan. Hierin zien wij ons meer als verantwoordelijk familielid die de jongeren helpt om de verschillende problematische aspecten van hun leven weer op orde te brengen.

Via onze website willen wij u informeren over onze doelstellingen en alle hulpvormen die wij te bieden hebben. Stichting Waarheid draait verschillende projecten in Nederland die te maken hebben met preventies, interventies, begeleiding en nazorg. Het rolmodelschap staat hierin altijd centraal, aangevuld met interne en externe expertise.

 

STICHTING WAARHEID / J-TEAM

De aanpak van Stichting waarheid /J-team richt zich op hinderlijke- overlastgevende- en criminele jeugdgroepen. De focus ligt op de inzet van (lokale) rolmodellen, een intensieve individuele begeleiding en een intensieve samenwerking met ketenpartners, ouders & buurtbewoners. Door middel van deze aanpak wordt de jongeren weer perspectief geboden en zal de overlast in de wijk afnemen.

 

WERKDOELEN

  • Het verhogen van de sociale controle
  • Aanleren van pro-sociaal gedrag
  • Omgaan met cognitieve denkfouten
  • Weerbaarheid van de jongere verbeteren
  • Sociaal systemen rondom jongere versterken
  • Bieden van een stabiele maatschappelijke toekomst

 

 

POSITIEVE ROLMODELLEN 

Dat positieve rolmodellen van onschatbare waarde zijn blijkt ook uit een recente studie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Zij concluderen dat uit divers wetenschappelijk onderzoek blijkt dat secundaire preventie interventies (gericht op risicojongeren) effectiever zijn wanneer zij (o.a.) positieve rolmodellen centraal stellen (van der Put et al., 2013).

 

WAT MAAKT DE AANPAK UNIEK?

Onze aanpak draait om de ‘inzet van eigen kracht’. De kracht van de methodiek  en het onderscheidend vermogen ligt in de manier waarop contact wordt gelegd met de jongeren. De rolmodellen zijn ‘ervaringsdeskundig’ en door oprechte betrokkenheid wordt een solide vertrouwensband gecreëerd, waardoor jongeren weerhouden worden van het afglijden naar een criminele carrière. Om de duurzaamheid van de aanpak te verstevigen worden ook jongeren binnen de groep omgevormd tot rolmodel. Stichting Waarheid maakt gebruik van diverse effectief bewezen behandelcomponenten zoals observerend leren van gedrag, counseling, versterking van het sociale systeem rondom jongeren, werkbegeleiding & vrijetijdsbesteding in groepsverband.

 

Onze J-Team aanpak in de database van aanpakken jeugdgroepen van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

 

CONTACT

Wil u weten hoe wij u kunnen helpen met onze aanpak in uw gemeente, wijk, instantie of buurt? Bel dan: 06-49399382. Mailen kan natuurlijk ook naar info@stichtingwaarheid.nl

 

 Downloads en links