06-49399382

info@stichtingwaarheid.nl

Missie/Visie

Missie

Onze missie is om problematische jeugdgroepen door middel van rolmodelschap in combinatie met professionele hulpverlening te helpen hun leven op de rit te krijgen en zodoende de overlast die zij veroorzaken in hun wijk of gemeente tegen te gaan. Ook willen wij ondersteuning bieden in de toeleiding van (probleem)jongeren naar de arbeidsmarkt en geven wij voorlichtingen/trainingen in het kader van preventief beleid met betrekking tot criminaliteit en agressie. Tot slot adviseren wij beleidsmakers op het gebied van preventie en interventie en bij het bestrijden van criminaliteit.

Visie

Jongeren zijn een peiler voor de toekomstige maatschappij. Ervaringsdeskundigheid vanuit het veld dient aangewend te worden om vanuit korte lijnen hulpvragen te beantwoorden en aanwezig talent te ontwikkelen. Met de levenservaring, gebundeld bij Stichting Waarheid, is het mogelijk met jongeren te verbinden en vandaar uit ondersteuning te bieden in hun leven, vaak op een moment van crisis. Het doel is te werken aan een structurele oplossing zodat er een positieve verandering komt in problemen, die vaak al langere tijd in het leven van deze jongeren bestaan. Simpel gezegd: wij sluiten aan bij jongeren op hun eigen level.